Digitalni marketing – način za uspeh

Dobrodošli u čudesan svet digitalnog marketinga koji želimo da vam približimo putem ovog teksta.

Ideja nam je da na jednom mestu pronađete sve neophodne informacije ukoliko ste rešili da svoje poslovanje unapredite putem digitalnog marketinga ili ste se usmerili na učenje novih znanja u ovoj oblasti.

Digitalni marketing je značajan i sveobuhvatan deo marketinga koji koristi digitalne kanale i tehnologije za promovisanje proizvoda, usluga, brendova ciljnoj grupi koja će zahvaljući marketing strategijama i taktikama biti angažovani putem digitalnih platformi, web sajtova, pretraživača, društvenih mreža, e-maila i telefona u ostvarivanju interakcije a u najboljem slučaju kupiti robe i usluge koje se promovišu.

Digitalni marketing koristi dostupne internet alate kako bi povezao onoga ko nudi robu ili uslugu sa potencijalnim kupcima uz merenje uspešnosti koja se može pratiti i putem marketing kampanja i analizirati podatke o korisnicima što će doprineti još boljem pristupu i unapređenju marketing aktivnosti.

Pregled Sadržaja

Razumevanje digitalnog marketinga

Kako bi na adekvatan način ušli u svet digitalnog marketinga i odabrali adekvatne kanale promocije za vaše poslovanje potrebno je predočiti ključne komponente digitalnog marketinga.

SEO je skraćenica od „search engine optimization“

SEO je skraćenica od „search engine optimization“ i predstavlja proces u kojem se unapređuje rangiranje web stranice na Google ili nekom drugom pretraživaču što dovodi do veće mogućnosti da će se pojaviti na vrhu stranice ukoliko se u pretraživač ukucaju ključne reči, nazivi proizvoda ili usluga koji su relevantni za vaše poslovanje. Ukoliko se nađete na boljoj poziciji na Google pretraživaču, broj poseta vašoj stranici će rasti, a sa tim i broj upita i broj prodaja.  Za SEO je ključno istraživanje i unos ključnih reša, optimizacija elemenata na stranici, izgradnja kvaitetnih povratnih veza i poboljšanje brzine web stranice i korisničnog iskustva. Više o SEO možete pročitati na našem blogu: Kratak vodič kroz SEO  https://pratigram.com/kratak-vodic-kroz-seo/ i SEO optimizacija WordPress sajtova https://pratigram.com/seo-optimizacija-wordpress-web-sajtova/

Marketing društvenih medija

Društvene mreže postale su moćan alat za preduzeća u svrhu povezivanja i ostvarivanja interakcije sa svojom publikom i potencijalnim kupcima. Ovaj segment pokriva platforme kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, Linkedin i YouTube. Kroz društvene mreže i adekvatne sadržaje  obezbeđeno je skretanje pažnje na poslovanje kompanije i podsećanje na prisutnost kroz interakciju i svakodnevne aktivnosti. 

Content marketing ima za cilj stvaranje adekvatnost sadržaja kako bi se privukla i zadržala pažnja publike kroz tehnike pripovedanja, video, infografiku i blogove prilagođene različitim kanalima digitalnog marketinga.

Generisanje potencijalnih kupaca za mala preduzeća

E-mail marketing je kanal digitalnog marketinga koji se bavi slanjem ciljanih meilova korisnicima kako bi se uspostavila komunikacija, izgradili odnosi, promovisali proizvodi ili usluge i podstakla poseta web stranice a u najboljem slučaju i prodaja proizvoda ili usluga.

PPC – plaćanje po kliku oglašavanje

PCC je način da se prikažu oglasi u pretraživaču ili drugim platformama i plaća se za uslugu oglašavanja samo u slučaju da korisnik klikne na oglas.

Ovde smo samo uvrstili samo osnovne kanale digitalnog marketinga kako bi bolje razumeli da je digitalni marketing kompleksan proces i da nisu svi kanali i alati delotvorni za sve kompanije, pa se prevashodno moraju postaviti ciljevi kompanije u skladu sa poslovanje i težnjama, istražiti tržište i izraditi adekvatnu strategiju digitalnog marketinga.

Postavljanje ciljeva u digitalnom marketingu

Bez obzira na to želite li povećati promet na web stranici, privući potencijalne kupce, povećati svest o brendu ili povećati prodaju, postavljanje ciljeva pružiće vam smernice i omogućiti vam da izmerite svoj uspeh.

Postavljanje ciljeva u digitalnom marketingu omogućava vam da definišete šta želite postići i na koji način ćete meriti svoj uspeh. Ciljevi mogu biti različiti, u zavisnosti od specifičnih potreba i ciljeva vašeg poslovanja. Evo nekoliko uobičajenih ciljeva u digitalnom marketingu:

Povećanje prometa na web stranici: Ako je glavni cilj privući više posetilaca na vašu web stranicu, možete postaviti cilj povećanja broja poseta ili unapređenja relevantnih ključnih metrika, poput broja poseta stranici, broj klikova na stranici, prosečnog vremena provedenog na stranici ili smanjenja stope napuštanja.

 

Generisanje potencijalnih kupaca: Ako želite povećati broj potencijalnih kupaca, možete postaviti ciljeve za povećanje broja popunjenih formulara, prijavljenih korisnika ili preuzimanja vaših besplatnih resursa. Ovi ciljevi mogu vam pomoći u izgradnji baze potencijalnih klijenata s kojima možete dalje komunicirati.

Povećanje svesti o brendu: Ako je glavni cilj povećati svest o vašem brendu, možete postaviti ciljeve za povećanje broja impresija ili doseg vaših marketinških poruka na društvenim mrežama, broj pregleda video sadržaja ili broj preuzimanja vaših vodiča ili e-knjiga.

Povećanje prodaje: Ako je vaš cilj povećanje prodaje, možete postaviti ciljeve za povećanje konverzija na web stranici, broja ostvarenih prodaja ili vrednosti prosečne korpe. Takođe možete pratiti povrat uloženog novca za vaše marketinške aktivnosti kako biste procenili efikasnost i isplativost vaših marketinških kampanja.

Kada postavljate ciljeve, važno je da budu specifični, merljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni (SMART ciljevi). Ovo će vam pomoći da imate jasne smernice za svoje marketinške napore i da možete pratiti svoj napredak.

Takođe, praćenje i analiza podataka je ključno za merenje uspeha vaših ciljeva. 

Merenje rezultata u digitalnom marketingu

Merenje rezultata je ključni element u digitalnom marketingu jer omogućava praćenje uspeha marketinških kampanja i boljeg razumevanja vaše ciljne grupe, a  stim u vezi pomaže u  kreiranju adekvatnih marketing strategija za vaše poslovanje.

U digitalnom marketingu postoji nekoliko ključnih metrika koje se mogu pratiti kako biste procenili uspeh vašeg digitalnog marketinga. Evo nekoliko takvih metrika i kako pružaju određene uvide:

  • Broj poseta na web stranicu: Ova metrika meri koliko puta je vaša web stranica posećena.  Ako imate veći broj poseta onda znači da imate adekvatan sadržaj koje ciljna grupa traži i dobar marketing.
  • Stopa konverzije: Ova metrika meri koliki procenat posetilaca vaše web stranice izvrši željenu akciju, kao što je  u krajnjem slučaju kupovina proizvoda i usluga.
  • Prosečno vreme provedeno na stranici: Ova metrika meri koliko vremena prosečan posetilac provodi na vašoj web stranici. Ukoliko je to vreme kraće treba naći adekvatne strategije za zadržavanje posetilaca na stranici, poput dobrih blog postova i pružanje traženih informacija.
  • Stopa napuštanja: Ova metrika meri procenat posetilaca koji napuste vašu web stranicu nakon što posete samo jednu stranicu. Visoka stopa napuštanja može ukazivati na nezadovoljstvo posetilaca ili nedostatak relevantnog sadržaja.
  • Broj pretplata na e-poštu: Ova metrika meri broj posetilaca koji se pretplate na vašu e-poštu, što može biti korisno za izgradnju baze korisnika i kasnije komunikaciju s njima. 

Alati za merenje rezultata

Najznačajniji alat za merenje rezultata je Google Analytics, koji pruža detaljne informacije o posetiocima, izvorima saobraćaja, konverzijama i drugim ključnim metrikama, ali tu su i alati za praćenje konverzija kao što su Facebook Pixel ili Google Ads konverzijski kodovi, koji vam omogućavaju praćenje i analizu performansi kampanja. Takođe, važno je imati i A/B testiranje kao metod za poređenje dve ili više verzija marketinškog sadržaja kako biste utvrdili koja verzija daje bolje rezultate.

Analiza podataka je ključna kako biste dobili dublji uvid o uspešnosti vaše promocije kroz praćenje trendova, prepoznavanje slabosti ili problema u kampanjama  i identifikaciju mogućnosti za unapređenje što utiče na izmene i prilagođavanje marketinških strategija u svrhu što boljih rezultata.

 

Kao što vidite iz teksta oblast digitalni marketing je izrazito kompleksna i zahteva adekvatna znanja, alate i kreativni pristup u svrhu izrade i implementacije najbolje strategije za vaše poslovanje, njeno praćenje i merenje učinka.

 U ovkiru ovog teksta izdvojili smo samo neke osnovne segmente digitalnog marketinga, koje ćemo detaljno razraditi u narednim teksotvima. 

Budite svesni da Digitalni marketing zahteva znanje, vreme i novac i ukoliko vam je stručna pomoć potrebna naš tim vam stoji na raspolaganju.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]