Google reklamiranje, Google oglašavanje

Google reklamiranje, SEO optimizacija(prvi na Google)

Google reklamiranje

Uspešnost prodaje vaših roba i usluga putem Google pretraživača u velikoj meri zavisi od Google reklamiranja koje doprinosi boljem pozicioniranju vaše stranice u Google pretraživaču, samim tim dovodi do veće posete vašoj stranici,boljoj konverziji I na kraju porastu prodaje roba ili usluga putem vaše stranice.

 Reklamiranjem na Google omogućeno je kreiranje oglasa koji će postati vidljivi prilikom kucanja ključnih reči u pretraživaču pa je važno dobro razmotriti ključne reči koje će se povezati sa vašom stranicom. 

 Pored plaćanja ove usluge reklamiranja Google-u, postoji mogućnost da se pozicija oglasa na Google unapredi putem kvalitetno napisanog oglasa i drugih sadržaja kao i putem optimizacije.

 Google oglas se može naći na Google platformama – Google pretraga, Google Maps i Youtube i može imati formu: tekstualnog oglasa, preporuke proizvoda, grafičkog oglasa i video oglasa.

Naša agencija koristi sveobuhvatan pristup i znanje za Google reklamiranju vaših proizvoda i usluga i prati svakodnevno uspešnost istih, sa namerom da se, ukoliko je potrebno, izvrše izmene određenih parametara u svrhu poboljšavanja. Ovakav pristup omogućiće vam veću vidljivost na pretraživaču i veću prodaju roba i usluga.

 

Sta možete da očekujete google reklamom?

Klijenti mogu očekivati različite stvari od Google reklame, u zavisnosti od ciljeva svojih kampanja. Neki od mogućih rezultata Google reklama su:

  1. Povećanje broja poseta na web stranici
  2. Povećanje broja konverzija (prodaja, prijave, pretplate itd.)
  3. Povećanje svesti o brandu
  4. Dostizanju novih ciljanih  
  5. Poboljšanje pozicioniranja u pretraživačima
  6. Smanjenje troškova oglašavanja
  7. Praćenje i analiza ponašanja korisnika

Važno je imati jasne ciljeve prije pokretanja Google kampanje kako bi se mogao odabrati odgovarajući tip kampanje i prilagoditi strategiju oglašavanja.

Podelite na društvenim mrežama tako nam pomažete u daljem rastu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK